ردا على اعلامي

مثل ما تعودنا ننقل لكم الخبر أول ما يطلع يبنا لكم رد قيادي التآلف

و خلينا الحكم عليكم هالمرة عشان مانزعل احد 😉

لعيونك هالخبر #افهم

Advertisements

2 thoughts on “ردا على اعلامي

  1. Awl shy atmna kl elnas tgra klamy .. Ana elyom elsa3a 12:20 tqreebn kan wa9lny bc 3n klam wa7d mn qyadyeen elt2aluf btwitter w shft esma w 3rft shkla w 9ij en9dmt bs ele 9dmny akthr ena b3d elbc ya elsh59 nfsa w s7b wa7d mn shbab elmostaqilla w kanw elt2aluf mtym3en 3laih w ygolola ya flan 3aib 3laik tswe fena chthy a7na rb3 w kan 9ot-hom 3aly w kanw ybon flaan ena yms7 ele ktba w ohwa kan m3and ygolohom entw gltw shy ‘3l6 t7mlaw w elsh59 nfsa ele sb elbnat kan ygola ya flan ma twq3t-ha mnek w el9ij byan ena ohwa kan katb hlshy w 3la golta yq9d shy thany bs dama yq9d shy thany laish yby flaan yktb shy ynkr klaama feh ? Ana 3la fekra la mostaqilla wla t2aluf ana ws6ya w ana la a7b mostaqilla wla t2aluf bs el9ij byan elyoom wallah 3aib ya flaan tgol 3n bnat elmostaqilla chthee klam wetha enta 9ij mo katb 3yl laish elyom blkolya swaitw looya w enta bnfsk tgol 7g sh59 ena yktb shy thany ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s